Buduj, ulepszaj i rozwijaj swoją twierdzę, a gdy wyszkolisz swoją armię, najeżdżaj innych graczy w celu zdobycia jeszcze większej ilości surowców.

Twierdza

Twierdza to główny a zarazem najważniejszy budynek, to w nim składowane są surowce - kamień kamień oraz drewno drewno. Ponadto żaden budynek nie może mieć wyższego poziomu niż twierdza. W twierdzy możemy też ulepszać salę rycerską której poziom odpowiada liczbie rycerzy (wyższa liczba rycerzy to lepsze klejnoty z kopalni)

Twierdza
Poziom Koszt Złoto Koszt Drewno Koszt Kamień Limit magazynu Drewno Limit magazynu Kamień
1 10 - - 900 300
2 20 150 50 1 760 560
3 30 440 140 3 300 1 000
4 40 1 100 333 6 000 1 920
5 50 2 500 800 12 000 4 000
6 60 6 000 2 000 23 000 7 600
7 70 13 417 4 433 40 800 13 920
8 80 27 200 9 280 76 500 25 500
9 90 57 375 19 125 184 800 60 000
10 100 154 000 50 000 414 000 133 200
11 110 379 500 122 100 830 400 273 600
12 120 830 400 273 600 1 872 000 619 200
13 130 1 872 000 619 200 3 744 000 1 248 000
14 140 3 744 000 1 248 000 7 200 000 2 340 000
15 150 7 200 000 2 340 000 15 120 000 5 040 000
16 160 15 120 000 5 040 000 27 350 000 9 000 000
17 170 27 350 000 9 000 000 50 000 000 17 500 000
18 180 50 000 000 17 500 000 90 000 000 30 000 000
19 190 90 000 000 30 000 000 165 000 000 54 000 000
20 200 165 000 000 54 000 000 300 000 000 100 000 000

Koszt ulepszenia Sali Rycerskiej

Poziom Koszt Drewno Koszt Kamień
1 720 240
2 1 408 448
3 2 640 800
4 4 800 1 536
5 9 600 3 200
6 18 400 6 080
7 32 640 11 136
8 61 200 20 400
9 147 840 48 000
10 331 200 106 560
11 664 320 218 880
12 1 497 600 495 360
13 2 995 200 998 400
14 5 760 000 1 872 000
15 12 096 000 4 032 000
16 21 880 000 7 200 000
17 40 000 000 14 000 000
18 72 000 000 24 000 000
19 132 000 000 43 200 000
20 240 000 000 80 000 000

Kwatery Robotników

Kwatery robotników skracają czas budowy oraz ulepszania budynków a także skracają czas kopania klejnotów w kopalni.

Kwatery Robotników
Poziom Koszt Złoto Koszt Drewno Koszt Kamień Skrócenie czasu
1 5 35 12 5%
2 10 138 46 10%
3 15 406 129 15%
4 20 1 015 308 20%
5 25 2 308 738 25%
6 30 5 538 1 849 30%
7 35 12 385 4 092 35%
8 40 25 108 8 566 40%
9 45 52 962 17 654 45%
10 50 142 154 46 154 50%
11 55 350 308 112 708 55%
12 60 766 523 252 554 60%
13 65 1 872 000 619 200 65%
14 70 3 744 000 1 248 000 70%
15 75 7 200 000 2 340 000 75%

Chata Drwala

Chata drwala to budynek w którym zdobywamy drewno. Poziom chaty drwala wpływa na szybkość wydobywania drewna, pojemność chaty drwala oraz czas na jej zapełnienie.

Chata Drwala
Poziom Koszt Złoto Koszt Drewno Koszt Kamień Pojemność Drewno Ilość drewna na godzinę Czas zapełnienia
1 2 - - 375 150 2:30
2 4 30 20 605 220 2:45
3 6 88 56 990 330 3:00
4 8 220 133 1 625 500 3:15
5 10 500 320 2 625 750 3:30
6 12 1 200 800 4 312 1 150 3:45
7 14 2 683 1 773 6 800 1 700 4:00
8 16 5 440 3 712 12 750 2 550 5:00
9 18 11 475 7 650 23 100 3 850 6:00
10 20 30 800 20 000 46 000 5 750 8:00
11 22 75 900 48 840 86 500 8 650 10:00
12 24 166 080 109 440 156 000 13 000 12:00
13 26 405 600 268 320 312 000 19 500 16:00
14 28 873 600 582 400 600 000 30 000 20:00
15 30 1 800 000 1 170 000 1 080 000 45 000 24:00
16 32 3 780 000 2 520 000 1 687 500 67 500 25:00
17 34 6 837 500 4 500 000 2 600 000 100 000 26:00
18 36 12 500 000 8 750 000 4 050 000 150 000 27:00
19 38 22 500 000 15 000 000 6 300 000 225 000 28:00
20 40 41 250 000 27 000 000 10 500 000 350 000 30:00

Kamieniołom

Kamieniołom to budynek w którym zdobywamy kamień. Poziom kamieniołomu wpływa na szybkość wydobywania kamienia, pojemność kamieniołomu oraz czas na jego zapełnienie.

Kamieniołom
Poziom Koszt Złoto Koszt Drewno Koszt Kamień Pojemność Kamień Ilość kamienia na godzinę Czas zapełnienia
1 3 22 - 125 50 2:30
2 6 90 16 192 70 2:45
3 9 264 45 300 100 3:00
4 12 660 107 520 160 3:15
5 15 1 500 256 875 250 3:30
6 18 3 600 640 1 425 380 3:45
7 21 8 050 1 419 2 320 580 4:00
8 24 16 320 2 970 4 250 850 5:00
9 27 34 425 6 120 7 500 1 250 6:00
10 30 92 400 16 000 14 800 1 850 8:00
11 33 227 700 39 072 28 500 2 850 10:00
12 36 498 240 87 552 51 600 4 300 12:00
13 39 1 216 800 214 656 104 000 6 500 16:00
14 42 2 620 800 465 920 195 000 9 750 20:00
15 45 5 400 000 936 000 360 000 15 000 24:00
16 48 11 340 000 2 016 000 562 500 22 500 25:00
17 51 20 512 500 3 600 000 858 000 33 000 26:00
18 54 37 500 000 7 000 000 1 350 000 50 000 27:00
19 57 67 500 000 12 000 000 2 100 000 75 000 28:00
20 60 123 750 000 21 600 000 3 450 000 115 000 30:00

Kopalnia Klejnotów

Kopalnia klejnotów to miejsce w którym możemy wydobywać klejnoty (a także inne przedmioty takie jak klucze do lochów).

Kopalnię można wybudować od 3 poziomu twierdzy.

Ulepszanie kopalni klejnotów daje nam szansę na wykopanie coraz lepszych klejnotów, jednak zwiększa też czas potrzebny na wydobycie klejnotu. Klejnoty możemy umieszczać w przedmiotach które posiadają slot. W grze istnieją trzy rodzaje klejnotów jeśli chodzi o ich jakość (im lepsza jakość tym więcej dają statystyk). Jeśli chodzi o statystyki to mamy w grze klejnoty dające bonus dla każdej statystyki, a także czarne klejnoty, które dają bonus do wszystkich 5 statystyk (tak jak np. niektóre artefakty).

Do gry zostały niedawno dodane legendarne klejnoty, które dodają nam bonus do statystyki głównej dla naszej profesji, a także bonus do wytrzymałości. Aby mieć szansę na ich wydobycie musimy mieć co najmniej jeden przedmiot z zakładki "Legendarne" w naszym klaserze. Im większa ilość legendarnych przedmiotów tym większa szansa na wykopanie takiego klejnotu.

Kopalnia klejnotów
Poziom Koszt Złoto Koszt Drewno Koszt Kamień
1 15 50 17
2 30 200 67
3 45 587 187
4 60 1 467 444
5 75 3 333 1 067
6 90 8 000 2 667
7 105 17 889 5 911
8 120 36 267 12 373
9 135 76 500 25 500
10 150 184 800 60 000
11 165 414 000 133 200
12 180 830 400 273 600
13 195 1 872 000 619 200
14 210 3 744 000 1 248 000
15 225 7 200 000 2 340 000
16 240 15 120 000 5 040 000
17 255 27 350 000 9 000 000
18 270 50 000 000 17 500 000
19 285 90 000 000 30 000 000
20 300 165 000 000 54 000 000

Klejnoty

Siła Zręczność Inteligencja Wytrzymałość Szczęście Wszystkie cechy Legendarne klejnoty

Czas wydobycia

Czas wydobycia rośnie wraz z poziomem kopalni, lecz możemy go zmniejszyć poprzez ulepszanie Kwater Robotników. Ponadto możemy przyspieszyć proces kopania używając grzybków dzięki czemu natychmiastowo otrzymamy przedmiot z kopalni. Poniżej tabela w której widnieje czas wydobycia w zależności od poziomu Kopalni Klejnotów oraz Kwater robotników.

Poziom Kwater >
Poziom Kopalni
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 1h 57m 54m 51m 48m 45m 42m 39m 36m 33m 30m 27m 24m 21m 18m 15m
2 2h 1h 54m 1h 48m 1h 42m 1h 36m 1h 30m 1h 24m 1h 18m 1h 12m 1h 06m 1h 54m 48m 42m 36m 30m
3 3h 2h 51m 2h 42m 2h 33m 2h 24m 2h 15m 2h 06m 1h 57m 1h 48m 1h 39m 1h 30m 1h 21m 1h 12m 1h 03m 54m 45m
4 4h 3h 48m 3h 36m 3h 24m 3h 12m 3h 2h 48m 2h 36m 2h 24m 2h 12m 2h 1h 48m 1h 36m 1h 24m 1h 12m 1h
5 6h 5h 42m 5h 24m 5h 06m 4h 48m 4h 30m 4h 12m 3h 54m 3h 36m 3h 18m 3h 2h 42m 2h 24m 2h 06m 1h 48m 1h 30m
6 8h 7h 36m 7h 12m 6h 48m 6h 24m 6h 5h 36m 5h 12m 4h 48m 4h 24m 4h 3h 36m 3h 12m 2h 48m 2h 24m 2h
7 10h 9h 30m 9h 8h 30m 8h 7h 30m 7h 6h 30m 6h 5h 30m 5h 4h 30m 4h 3h 30m 3h 2h 30m
8 12h 11h 24m 10h 48m 10h 12m 9h 36m 9h 8h 24m 7h 48m 7h 12m 6h 36m 6h 5h 24m 4h 48m 4h 12m 3h 36m 3h
9 14h 13h 18m 12h 36m 11h 54m 11h 12m 10h 30m 9h 48m 9h 06m 8h 24m 7h 42m 7h 6h 18m 5h 36m 4h 54m 4h 12m 3h 30m
10 16h 15h 12m 14h 24m 13h 36m 12h 48m 12h 11h 12m 10h 24m 9h 36m 8h 48m 8h 7h 12m 6h 24m 5h 36m 4h 48m 4h
11 18h 17h 06m 16h 12m 15h 18m 14h 24m 13h 30m 12h 36m 11h 42m 10h 48m 9h 54m 9h 8h 06m 7h 12m 6h 18m 5h 24m 4h 30m
12 20h 19h 18h 17h 16h 15h 14h 13h 12h 11h 10h 9h 8h 7h 6h 5h
13 1d 22h 48m 21h 36m 20h 24m 19h 12m 18h 16h 48m 15h 36m 14h 24m 13h 12m 12h 10h 48m 9h 36m 8h 24m 7h 12m 6h
14 1d 4h 1d 2h 36m 1d 1h 12m 23h 48m 22h 24m 21h 19h 36m 18h 12m 16h 48m 15h 24m 14h 12h 36m 11h 12m 9h 48m 8h 24m 7h
15 1d 8h 1d 6h 24m 1d 4h 48m 1d 3h 12m 1d 1h 36m 1d 22h 24m 20h 48m 19h 12m 17h 36m 16h 14h 24m 12h 48m 11h 12m 9h 36m 8h
16 1d 8h 1d 6h 24m 1d 4h 48m 1d 3h 12m 1d 1h 36m 1d 22h 24m 20h 48m 19h 12m 17h 36m 16h 14h 24m 12h 48m 11h 12m 9h 36m 8h
17 1d 8h 1d 6h 24m 1d 4h 48m 1d 3h 12m 1d 1h 36m 1d 22h 24m 20h 48m 19h 12m 17h 36m 16h 14h 24m 12h 48m 11h 12m 9h 36m 8h
18 1d 8h 1d 6h 24m 1d 4h 48m 1d 3h 12m 1d 1h 36m 1d 22h 24m 20h 48m 19h 12m 17h 36m 16h 14h 24m 12h 48m 11h 12m 9h 36m 8h
19 1d 8h 1d 6h 24m 1d 4h 48m 1d 3h 12m 1d 1h 36m 1d 22h 24m 20h 48m 19h 12m 17h 36m 16h 14h 24m 12h 48m 11h 12m 9h 36m 8h
20 1d 8h 1d 6h 24m 1d 4h 48m 1d 3h 12m 1d 1h 36m 1d 22h 24m 20h 48m 19h 12m 17h 36m 16h 14h 24m 12h 48m 11h 12m 9h 36m 8h

Akademia

Akademia to źrodło dodatkowego doświadczenia dla naszej postaci. Doświadczenie jest generowane pasywnie więc musimy je jedynie odbierać co jakiś czas.

Akademię można wybudować od 6 poziomu twierdzy.

Ulepszanie akademii zwiększa ilość generowanego doświadczenia oraz czas potrzebny na zapełnienie budynku.

Akademia
Poziom Koszt Złoto Koszt Drewno Koszt Kamień Doświadczenie/h Czas zapełnienia
1 7 7 9 x 1:00h
2 14 28 37 x 1:06h
3 21 81 103 x 1:12h
4 28 203 246 x 1:18h
5 35 462 591 x 1:24h
6 42 1 108 1 477 x 1:30h
7 49 2 477 3 247 x 1:36h
8 56 5 022 6 853 x 2:00h
9 63 10 592 14 123 x 2:24h
10 70 28 431 36 923 x 3:12h
11 77 70 062 90 162 x 4:00h
12 84 153 305 202 043 x 4:48h
13 91 374 400 495 360 x 6:24h
14 98 748 800 998 400 x 8:00h
15 105 1 440 000 1 872 000 x 9:36h
16 112 3 024 000 4 032 000 x 10:00h
17 119 5 470 000 7 200 000 x 10:24h
18 126 10 000 000 14 000 000 x 10:48h
19 133 18 000 000 24 000 000 x 11:00h
20 140 33 000 000 43 000 000 x 12:00h

Gildia Łuczników

W gildii łuczników możemy rekrutować łuczników, którzy wraz z magami bojowymi bronią naszej twierdzy podczas najazdów. Gildię łuczników można wybudować od 5 poziomu twierdzy. Ulepszanie tego budynku zwiększa limit łuczników w twierdzy. Wyszkolenie jednego łucznika trwa 10 minut.

Gildia Łuczników
Poziom Koszt Złoto Koszt Drewno Koszt Kamień Limit łuczników
1 5 41 7 2
2 10 164 27 4
3 15 480 76 6
4 20 1 200 182 8
5 25 2 727 436 10
6 30 6 545 1 091 12
7 35 14 535 2 417 14
8 40 29 673 5 062 16
9 45 62 591 10 432 18
10 50 168 000 27 273 20
11 55 414 000 66 600 22
12 60 830 400 136 800 24
13 65 1 872 000 309 600 26
14 70 3 744 000 624 000 28
15 75 7 200 000 1 170 000 30

Koszary

Koszary to miejsce gdzie możemy werbować żołnierzy którzy mogą atakować twierdze innych graczy. Ulepszanie koszar zwiększa limit żołnierzy w twierdzy. Koszary można wybudować od 4 poziomu twierdzy. Wyszkolenie jednego żołnierza trwa 10 minut.

Koszary
Poziom Koszt Złoto Koszt Drewno Koszt Kamień Limit żołnierzy
1 4 20 14 3
2 8 82 55 6
3 12 240 153 9
4 16 600 364 12
5 20 1 364 873 15
6 24 3 273 2 182 18
7 28 7 318 4 836 21
8 32 14 836 10 124 24
9 36 31 295 20 864 27
10 40 84 000 54 545 30
11 44 207 000 133 200 33
12 48 415 200 273 600 36
13 52 936 000 619 200 39
14 56 1 872 000 1 248 000 42
15 60 3 600 000 2 340 000 45

Statystyki i koszt szkolenia żołnierzy

Nazwa Poziom Koszt drewno Koszt kamień Siła Zręcz. Intl. Wytrz. Szczęście HP
Zwykły piechur 25 15 5 425 10 10 425 265 55 250
28 30 10 470 10 10 470 295 68 150
30 48 15 500 10 10 500 315 77 500
35 54 16 575 10 10 575 365 103 500
40 65 20 650 10 10 650 415 133 250
Doświadczony wojownik 45 78 26 725 10 10 725 465 166 750
50 107 35 800 10 10 800 515 204 000
55 136 46 875 10 10 875 565 245 000
62 255 85 980 10 10 980 635 308 700
70 346 112 1 100 10 10 1 100 715 390 500
77 690 222 1 205 10 10 1 205 785 469 950
85 1 298 428 1 325 10 10 1 325 825 569 750
95 1 560 516 1 475 10 10 1 475 965 708 000
105 3 120 1 040 1 625 10 10 1 625 1 065 861 250
115 6 000 1 950 1 775 10 10 1 775 1 165 1 029 500
Elitarna piechota 125 10 800 3 600 1 925 10 10 1 925 1 265 1 212 750
130 16 750 5 750 2 000 10 10 2 000 1 315 1 310 000
135 13 000 4 290 2 075 10 10 2 075 1 465 1 411 000
140 20 250 6 750 2 150 10 10 2 150 1 415 1 515 750
145 31 500 10 500 2 225 10 10 2 225 1 465 1 624 250
150 52 500 17 250 2 300 10 10 2 300 1 515 1 736 500

Wieża Magów

Wieża magów to budynek w którym możemy werbować magów wojennych, którzy razem z łucznikami bronią naszej twierdzy w czasie wrogiego ataku. Warto dodać, że w podglądzie ataku liczba magów jest ukryta, zatem pokaźna liczba magów bojowych może być niemiłą niespodzianką dla atakujących nas graczy. Wieża magów wymaga twierdzy na 7 poziomie. Wyszkolenie jednego maga bojowego trwa 10 minut.

Wieża Magów
Poziom Koszt Złoto Koszt Drewno Koszt Kamień Limit magów bojowych
1 6 61 20 1
2 12 240 76 2
3 18 675 205 3
4 24 1 636 524 4
5 30 4 091 1 364 5
6 36 9 409 3 109 6
7 42 19 473 6 644 7
8 48 41 727 13 909 8
9 54 113 400 36 818 9
10 60 282 273 90 818 10
11 66 622 800 205 200 11
12 72 1 404 000 464 400 12
13 78 2 808 000 936 000 13
14 84 5 400 000 1 755 000 14
15 90 11 340 000 3 780 000 15

Statystyki i koszt szkolenia magów bojowych

Nazwa Poziom Koszt drewno Koszt kamień Siła Zręcz. Intl. Wytrz. Szczęście HP
Utalentowany adept magii 25 11 6 10 10 425 425 265 22 100
28 23 12 10 10 470 470 295 27 260
30 36 19 10 10 500 500 315 31 000
35 40 20 10 10 575 575 365 41 400
40 49 25 10 10 650 650 415 53 300
Sędziwy czarownik 45 59 32 10 10 725 725 465 66 700
50 80 44 10 10 800 800 515 81 600
55 102 57 10 10 875 875 565 98 000
62 191 106 10 10 980 980 635 123 480
70 260 140 10 10 1 100 1 100 715 156 200
77 517 277 10 10 1 205 1 205 785 187 980
85 973 534 10 10 1 325 1 325 825 227 900
95 1 170 645 10 10 1 475 1 475 965 283 200
105 2 340 1 300 10 10 1 625 1 625 1 065 344 500
115 4 500 2 438 10 10 1 775 1 775 1 165 411 800
Wielki mistrz magii 125 8 100 4 500 10 10 1 925 1 925 1 265 485 100
130 - - 10 10 2 000 2 000 1 315 524 000
135 - - 10 10 2 075 2 075 1 365 564 400
140 15 188 8 438 10 10 2 150 2 225 1 415 606 300
145 23 625 13 125 10 10 2 225 2 225 1 465 649 700
150 39 375 21 562 10 10 2 300 2 300 1 515 694 600

Skarbiec

Skarbiec to budynek który zapewni nam większą pojemność plecaka. Każdy poziom ulepszenia to dodatkowy slot w plecaku. Maksymalna ilość slotów to 20. Skarbiec można wybudować od 2 poziomu twierdzy.

Skarbiec
Poziom Koszt Złoto Koszt Drewno Koszt Kamień Miejsca w plecaku
1 25 40 13 6
2 50 160 53 7
3 75 469 149 8
4 100 1 173 356 9
5 125 2 667 853 10
6 150 6 400 2 133 11
7 175 14 311 4 729 12
8 200 29 013 9 899 13
9 225 61 200 20 400 14
10 250 147 840 48 000 15
11 275 331 200 106 560 16
12 300 664 320 218 880 17
13 325 1 497 600 495 360 18
14 350 2 995 200 998 400 19
15 375 20
16 375 21
17 375 5 760 000 1 872 000 22

Kuźnia

Kuźnia to budynek w którym możemy ulepszać poziomy, a zarazem jakość naszej armii (żołnierzy, łuczników oraz magów bojowych). Im wyższy poziom kuźni tym więcej razy możemy ulepszać jednostki. Kuźnię można wybudować od 7 poziomu twierdzy.

Kuźnia
Poziom Koszt Złoto Koszt Drewno Koszt Kamień
1 4 25 8
2 8 100 33
3 12 293 93
4 16 733 222
5 20 1 667 533
6 24 4 000 1 333
7 28 8 944 2 956
8 32 18 133 6 187
9 36 38 250 12 750
10 40 92 400 30 000
11 44 207 000 66 600
12 48 415 200 136 800
13 52 936 000 309 600
14 56 1 872 000 624 000
15 60 3 600 000 1 170 000
16 64 7 560 000 2 520 000
17 68 13 675 000 4 500 000
18 72 25 000 000 8 750 000
19 76 45 000 000 15 000 000
20 80 82 500 000 27 000 000

Koszt ulepszeń jednostek

Poziom kuźni Poziom Żołnierze Magowie Bojowi Łucznicy
Koszt drewno Koszt kamień Koszt drewno Koszt kamień Koszt drewno Koszt kamień
1 25 -> 28 270 210 720 60 360 180
2 28 -> 30 528 392 1 408 112 704 336
3 30 -> 35 990 700 2 640 200 1 320 600
4 35 -> 40 1 800 1 344 4 800 384 2 400 1 152
5 40 -> 45 3 600 2 800 9 600 800 4 800 2 400
6 45 -> 50 6 900 5 320 18 400 1 520 9 200 4 560
7 50 -> 55 12 240 9 744 32 640 2 784 16 320 8 352
8 55 -> 62 22 950 17 850 61 200 5 100 30 600 15 300
9 62 -> 70 55 400 42 000 147 840 12 000 73 920 36 000
10 70 -> 77 124 200 93 240 331 200 26 640 165 600 79 920
11 77 -> 85 249 120 191 520 664 320 54 720 332 160 164 150
12 85 -> 95 561 600 433 440 1 497 600 123 840 748 800 371 520
13 95 -> 105 1 123 600 873 600 2 995 200 249 600 1 497 600 748 800
14 105 -> 115 2 160 000 1 638 000 5 760 000 468 000 2 880 000 1 404 000
15 115 -> 125 4 536 000 3 528 000 12 096 000 1 008 000 6 048 000 3 024 000
16 125 -> 130 8 205 000 6 300 000 21 880 000 1 800 000 10 940 000 5 400 000
17 130 -> 135 15 000 000 12 250 000 40 000 000 3 500 000 20 000 000 10 500 000
18 135 -> 140 27 000 000 21 000 000 72 000 000 6 000 000 36 000 000 18 000 000
19 140 -> 145 49 500 000 37 800 000 132 000 000 10 800 000 66 000 000 32 400 000
20 145 -> 150 90 000 000 70 000 000 240 000 000 20 000 000 120 000 000 60 000 000

Fortyfikacja

Fortyfikacja pomaga bronić naszą twierdzę, w czasie wrogiego ataku to właśnie ona stoi na pierwszej linii obrony. Wraz ze wzrostem poziomu fortyfikacji rośnie ochrona naszej twierdzy.

Fortyfikacja
Poziom Koszt Złoto Koszt Drewno Koszt Kamień Poziom w walce Nazwa Siła Zręcz. Int. Wytrz. Szczęście HP
0 --- --- --- 5 125 35 35 375 0 11 250
1 15 30 13 10 Okop 200 60 60 375 0 33 000
2 30 120 53 18 Kilka zbitych sztachet 320 100 100 960 0 91 200
3 45 352 149 25 Namiastka płotu 425 135 135 1 275 0 165 750
4 60 880 356 29 Prowizorka ogrodzenia 485 155 155 1 455 0 218 250
5 75 2 000 853 35 Ogrodzenie 575 185 185 1 725 0 310 500
6 90 4 800 2 133 40 Wzmocnione ogrodzenie 650 210 210 1 950 0 399 750
7 105 10 733 4 729 50 Coś na kształt murku 800 260 260 2 400 0 612 000
8 120 21 760 9 899 62 Mocny mur graniczny 980 320 320 2 940 0 926 100
9 135 45 900 20 400 76 Wzmocniony murek obronny 1 190 390 390 3 570 0 1 374 450
10 150 110 880 48 000 88 Mur obronny 1 370 450 450 4 110 0 1 828 950
11 165 248 400 106 560 102 Solidny mur obronny 1 580 520 520 4 740 0 2 441 100
12 180 498 240 218 880 118 Bardzo solidny mur obronny 1 820 600 600 5 460 0 3 248 700
13 195 1 123 200 495 360 135 Ekstra solidny mur obronny 2 075 685 685 6 225 0 4 233 000
14 210 2 246 400 998 400 153 Godny pozazdroszczenia mur obronny 2 345 775 775 7 035 0 5 416 950
15 225 4 320 000 1 872 000 170 Tego muru nie da się zburzyć 2 600 860 860 7 800 0 6 669 000
16 240 9 072 000 4 032 000 180 Wspaniały Mur Chiński 2 750 910 910 8 250 0 7 466 250
17 255 16 410 000 7 200 000 185 Fortyfikacje podwójnie wzmacniane 2 825 935 935 8 475 0 7 881 750
18 270 30 000 000 14 000 000 190 Gigantyczny mur kamienny 2 900 960 960 8 700 0 8 308 500
19 285 54 000 000 24 000 000 195 Wzmocniona bariera antywłamaniona 2 975 985 985 8 925 0 8 746 500
20 300 99 000 000 43 200 000 200 Likwidator nieproszonych gości 3 050 1 010 1 010 9 150 0 9 195 750