Podziemie to podziemny odpowiednik twierdzy, głównie wydobywamy tu dusze aby ulepszać budynki które pomagają w rozwoju postaci. Do podziemii możemy przejść poprzez kliknięcie monety w prawym dolnym będąc w Twierdzy, lub poprzez dwukrotne wciśnięcie przycisku Twierdzy w menu po lewej.

Jak odblokować podziemie?

Aby odblokować podziemie należy zdobyć Serce Ciemności. Możemy je wykopać w kopalni klejnotów, pod warunkiem, że mamy kopalnię klejnotów na przynajmniej 10 poziomie, oraz odblokowaną Wieżę. Po zdobyciu serca ciemności należy je przeciągnąć na avatar naszej postaci.

Jak ulepszać podziemie?

Kluczowym elementem optymalnej rozbudowy podziemia jest kolejność ulepszania poszczególnych budynków na początkowych poziomach. A najważniejszymi budynkami w tym przypadku są: Serce Ciemności, oraz Ekstraktor Dusz, gdyż dzięki nim możemy zmaksymalizować ilość pozyskiwanych dusz dusze szczególnie podczas eventów.

Budynek Poziom
Serce Ciemności 1
Ekstraktor Dusz 1
Siedlisko Goblinów 1
Serce Ciemności 2
Wrota Podziemi 1, 2
Ekstraktor Dusz 2
Serce Ciemności, Ekstraktor Dusz, Wrota Podziemi 3
Komnata Tortur 1
Serce Ciemności, Ekstraktor Dusz, Wrota Podziemi 4
Trener Gladiator 1
Serce Ciemności, Ekstraktor Dusz, Wrota Podziemi 5
Władca 1, 2, 3
Przygodomat 1
Komnata Tortur, Przygodomat 2
Trener Gladiator 2, 3
Komnata Tortur 3
Serce Ciemności, Ekstraktor Dusz, Wrota Podziemi 6
Władca 4
Trener Gladiator 4, 5
Przygodomat 3
Przygodomat, Komnata Tortur 4
Kopalnia Złota 1, 2, 3, 4, 5
Serce Ciemności, Ekstraktor Dusz, Wrota Podziemi 7
Trener Gladiator 6
Przygodomat, Komnata Tortur, Władca 5
Serce Ciemności, Ekstraktor Dusz, Wrota Podziemi 8
Komnata Tortur, Kopalnia Złota, Przygodomat 6
Serce Ciemności, Ekstraktor Dusz, Wrota Podziemi 9
Komnata Tortur, Kopalnia Złota, Przygodomat 7
Serce Ciemności, Ekstraktor Dusz, Wrota Podziemi 10

Serce Ciemności

Serce Ciemności jest głównym budynkiem podziemia. To od niego zależy maksymalny poziom pozostałych budowli. Aby uzyskać dostęp do podziemnej twierdzy należy uzyskać dostęp do Wieży, a także wykopać Serce Ciemności w kopalni klejnotów (wymagany poziom kopalni 10)

Serce Ciemności
Poziom Koszt złoto Koszt dusze
1 0 0
2 2 000 616
3 3 000 1 650
4 4 000 4 220
5 5 000 11 000
6 6 000 25 080
7 7 000 45 930
8 8 000 84 150
9 9 000 198 000
10 10 000 439 550
11 11 000 902 850
12 12 000 2 043 300
13 13 000 4 118 400
14 14 000 7 722 000
15 15 000 16 632 000

Wrota Podziemi

Wrota podziemii to budowla przez którą zwabiamy graczy w celu ich ataku przez potwory w naszej podziemnej twierdzy. W ten sposób możemy pozyskiwać z nich dusze. Im wyższy poziom zwabionego gracza tym więcej dusz dostajemy, dlatego istnieje tutaj pewna taktyka, dzięki której możemy zwiększyć ilość zdobywanych dusz. Jako że wszystko zależy od poziomu zwabionego gracza to większą szansę na wygraną mamy atakując gracza bez założonego ekwipunku, tzw. "golasa" :). W tej sytuacji mamy 2 opcje: poprosić inną osobę (np. kogoś z gildii), o zdjęcie ekwipunku na czas ataku, albo szukać w sali chwały "golasów".

Wrota Podziemia można wybudować od 2 poziomu Serca Ciemności.

Poniżej zamieszczam listę zgromadzonych nicków "golasów" wraz z ich poziomami, z kilkunastu serwerów.

Wrota Podziemi
Poziom Koszt złoto Koszt dusze Dzienny limit bohaterów do zwabienia
1 500 0 1
2 1 000 55 2
3 1 500 149 3
4 2 000 380 4
5 2 500 990 5
6 3 000 2 250 5
7 3 500 4 820 5
8 4 000 10 090 5
9 4 500 26 730 5
10 5 000 65 930 5
11 5 500 135 400 5
12 6 000 306 500 5
13 6 500 617 750 5
14 7 000 1 158 300 5
15 7 500 2 494 800 5

Ekstraktor Dusz

Ekstraktor, zwany też potocznie "Traktorem" generuje nam pasywnie dusze, dzięki którym możemy ulepszać budowle oraz jednostki w podziemiu. Ulepszanie tego budynku zwiększa nam ilość generowanych dusz a także zwiększa jego pojemność.

Ekstraktor Dusz
Poziom Koszt złoto Koszt dusze Produkcja dusze na godz. Pojemność dusze
1 250 0 165 412
2 500 462 231 634
3 750 1 235 330 990
4 1 000 3 165 528 1 716
5 1 250 8 250 825 2 887
6 1 500 18 810 1 254 4 702
7 1 750 40 190 1 914 7 656
8 2 000 84 150 2 805 14 025
9 2 250 198 000 4 125 24 750
10 2 500 439 550 6 105 48 840
11 2 750 902 850 9 405 94 050
12 3 000 2 043 300 14 190 170 280
13 3 250 4 118 400 21 450 343 200
14 3 500 7 722 000 32 175 643 500
15 3 750 16 632 000 49 500 1 188 000

Komnata Tortur

Komnata tortur zwiększa ilość dusz które możemy pozyskać z graczy pokonanych w naszym podziemiu. Każde ulepszenie to dodatkowe 10% dusz.

Komnata Tortur
Poziom Koszt złoto Koszt dusze Bonus dusz
1 660 148 10%
2 1 320 554 20%
3 1 980 1 485 30%
4 2 640 3 800 40%
5 3 300 9 900 50%
6 3 960 22 570 60%
7 4 620 41 340 70%
8 5 280 75 730 80%
9 5 950 178 200 90%
10 6 600 395 600 100%
11 7 260 812 550 110%
12 7 920 1 839 000 120%
13 8 580 3 706 500 130%
14 9 240 6 949 800 140%
15 9 900 14 968 500 150%

Kopalnia Złota

W kopalni złota wydobywa się... złoto! Generuje ona nam pasywnie złoto które trzeba regularnie odbierać. Ulepszanie kopalni zwiększa jej wydajność oraz pojemność. Wydajność oraz pojemność kopalni rośnie również wraz z poziomem postaci. Można ją wybudować od 4 poziomu serca ciemności.

Kopalnia Złota
Poziom Koszt złoto Koszt dusze
1 1 000 12
2 2 000 46
3 3 000 124
4 4 000 317
5 5 000 825
6 6 000 1 880
7 7 000 4 015
8 8 000 8 415
9 9 000 19 800
10 10 000 43 950
11 11 000 90 280
12 12 000 204 300
13 13 000 411 800
14 14 000 772 200
15 15 000 1 663 200
16 10 000 000 162 518 400
--- --- ---
100 10 000 000 162 518 400

Trener Gladiator

Trener gladiator zwiększa obrażenia ciosu krytycznego naszej postaci, kompanów, oraz naszych pupili. Trenera można zbudować od 3 poziomu serca ciemności.

Trener Gladiator
Poziom Koszt złoto Koszt dusze Bonus do obr. ciosu krytycznego
1 700 148 +11%
2 1 400 554 +22%
3 2 100 1 485 +33%
4 2 800 3 800 +44%
5 3 500 9 900 +55%
6 4 200 22 570 +66%
7 4 900 48 230 +77%
8 5 600 100 950 +88%
9 6 300 237 600 +99%
10 7 000 527 450 +110%
11 7 700 1 083 400 +121%
12 8 400 2 452 000 +132%
13 9 100 4 942 000 +143%
14 9 800 9 266 400 +154%
15 10 500 19 958 000 +165%

Przygodomat

Przygodomat to machina w której o północy każdego dnia gromadzi się niewykorzystana przez nas awanturniczość. Dzięki temu możemy później walczyć z potworami w przygodomacie, a ich ilość jest zależna od zgromadzonej awanturniczości. Oprócz tego awanturniczość w przygodomacie możemy uzupełnić używając grzybek .

Wehikuł Czasu
Poziom Koszt złoto Koszt dusze
1 10 000 297
2 20 000 1 105
3 30 000 2 970
4 40 000 5 700
5 50 000 11 880
6 60 000 22 570
7 70 000 41 340
8 80 000 75 730
9 90 000 178 200
10 100 000 395 600
11 110 000 812 550
12 120 000 1 839 000
13 130 000 3 706 500
14 140 000 6 949 800
15 150 000 14 968 500

Siedlisko Goblinów

Gobliny to pierwsza linia obrony przeciwko zwabianych do naszych podziemii bohaterów. Ulepszanie siedliska goblinów zwiększa ich ilość a na wyższych poziomach ulepsza je. Są oni najsłabsi jeśli chodzi o walki.

Siedlisko Goblinów
Poziom Koszt złoto Koszt dusze Gobliny
1 400 0 1 pospolity goblin
2 800 396 2 pospolite gobliny
3 1 200 1 060 3 pospolite gobliny
4 1 600 2 715 4 pospolite gobliny
5 2 000 7 070 5 pospolitych goblinów
6 2 400 16 120 5 wstrętnych goblinów
7 2 800 34 450 5 podstępnych goblinów
8 3 200 63 110 5 przewrotnych goblinów
9 3 600 148 500 5 goblinów w hełmach
10 4 000 329 650 5 ciężkozbrojnych goblinów
11 4 400 677 150 5 dobrze wyposażonych goblinów
12 4 800 1 532 500 5 bardzo groźnych goblinów
13 5 200 3 088 800 5 wyjątkowo groźnych goblinów
14 5 600 5 791 500 5 pieruńsko groźnych goblinów
15 6 000 12 474 000 5 skrajnie groźnych goblinów

Siedlisko Trolli

Trolle to już nieco silniejsze jednostki od goblinów, lecz nadal nie są priorytetem jeśli chodzi o ulepszanie. Ulepszanie siedliska trolli ulepsza je oraz zwiększa ich ilość.

Siedlisko Trolli
Poziom Koszt złoto Koszt dusze Trolle
1 990 165 1 stosunkowo pospolity troll
2 1 980 616 1 troll-siekiernik
3 2 970 1 650 1 troll-siekiernik w hełmie
4 3 960 4 220 1 troll-halabardnik
5 4 950 11 000 1 troll w zacnym hełmie
6 5 940 25 080 1 zbrojny troll
7 6 930 45 930 1 ciężkozbrojny troll
8 7 920 84 150 1 troll z dwoma broniami
9 8 910 198 000 2 posępne trolle
10 9 900 439 550 2 trolle z kilkoma broniami
11 10 890 902 850 2 trolle z pancerzami
12 11 880 2 043 300 2 trolle z wielkimi pancerzami
13 12 870 4 118 400 3 straszliwe trolle
14 13 860 7 722 000 3 straszliwie groźne trolle
15 14 850 16 632 000 4 strasznie grożne trolle

Władca

Władca jest najważniejszą jednostką w naszym podziemiu, gdyż to on skaluje się najlepiej jeśli chodzi o statystyki. Ulepszanie go to priorytet jeśli chcemy zdobywać coraz więcej dusz z bohaterów.

Komnatę Władcy można wybudować od 5 poziomu Serca Ciemności.

Władca
Poziom Koszt złoto Koszt dusze
1 1 500 198
2 3 000 739
3 4 500 1 980
4 6 000 5 065
5 7 500 13 200
6 9 000 25 080
7 10 500 45 930
8 12 000 84 150
9 13 500 198 800
10 15 000 439 550
11 16 500 902 850
12 18 000 2 043 300
13 19 500 4 118 400
14 21 000 7 722 000
15 22 500 16 632 000